Kereskedelmi tanfolyamok
Idegenforgalmi tanfolyamok
Vendéglátóipari tanfolyamok

Kereskedő-boltvezető tanfolyam

A Kereskedő, boltvezető tanfolyam általános adatai

(A szakképesítés) OKJ azonosító száma: 33 341 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Kereskedő, boltvezető

FEOR száma: 5111
FEOR megnevezése: Kereskedő, boltvezető

Az üzletvezetői tanfolyam megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: Elvégzett tizedik évfolyam
Szakmai előképzettség: korábbi vagy jelenleg érvényben lévő OKJ szerinti "Eladó" , vagy "Kereskedő" végzettség vagy szakmunkás-. ill. technikus-képesítések vagy kereskedelmi felsőfokú végzettség!!
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmény: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat. szükséges

A tanfolyam elmélet-gyakorlat aránya:

Elméleti képzés aránya: 60%
Gyakorlati képzés aránya: 40%

Kereskedő, üzletvezető végzettséggel az alábbi munkaköröket töltheti be:

Kereskedő

Kereskedő, boltvezető munkaterületének rövid leírása:

Ön a Kereskedő boltvezető tanfolyam elvégzése után képes lesz a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon kisvállalkozásokat üzemeltetni és felmérni annak nem csak, gazdasági hanem társadalmi környezetét is melyek alapján pedig képessé válik biztonsággal kiválasztani a leghatékonyabban alkalmazható reklámtevékenyéget. Önnállóan intézheti a kereskedelmi profilba tartozó árubeszerzést és beszállítást valamint azok raktározási és árukészlet nyilvántartási feladatait valamint a kereskedelmi egység üzemeltetési feladatait.

A 33 341 01 0000 00 00 azonosító számú, Kereskedő, boltvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
Okj azonosítója
Okj megnevezése
0003-06
Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése
0874-06
Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése

 

Kereskedő, boltvezető tanfolyam moduljai (tantárgyai)

1. modul: 0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

Feladatai:
A kereskedő, boltvezető elsődleges feladatai között az értékesítéshez elengedhetetlen berendezések, valamint az árukészlet milyenségének és menyiségének meghatározása úgy, hogy azok értékesítés során a lehető legnagyobb minőségi valamint vevőelégedettségi szint megtartása mellett a lehető legnagyobb bevételt termeléjk az üzlet számára. Ehhez folyamatos fiygelemmel kell kisérnie a raktárkészletet mely folyamatos utánpótlása egy un.: készletnyilvántartás segítségével történik. Ehhez igazítja a banki valamint a postai tranzakciók bonyolítását is, ezzel biztosítva a beszerzés folyamatosságát. Önnállóen végzi az árak meghatározását valamint ha az szükséges akkor azok korrekcióját is teszi mindezt az üzlet folyamatos működéének szervezése közepette.

2. modul: 0874-06 Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése

Feladatai:
Kereskedő, üzletvezető tanfolyamunk elvégzése után képes lesz önnállóan meghatározni, hogy az Ön által veztett üzletben mely vállalkozási forma a legmegfelelőbb és el tudja intézni a beindításhoz valamint a működés zavartalansághoz szükséges hivatalos ügyeket. Önnállóan rendelkezik a finanszírozásra szánt anyagi keretekkel és a berendezések beszerzése után gondoskodik azok továbbfejlesztéséről valamint terv szerű karbantartásáról is. Önnálló döntéseket képes hozni az árukészlet állag és minőségmegóvásának érdekében és gondoskodik a magas szintű vevőelégedettség folyamatos fenntartásáról.

A kereskedő, üzletvezető képzés vizsgáztatási követelményei:

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott vizsgák:

1. vizsga: 0003-06 Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

A forgalom/árbevétel és a költségek alakulásának hatása az eredményre. A készlet-, létszám-, bérgazdálkodás elemzése a vállalati eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából
Írásbeli
Időtartama:120 perc

2. vizsga:0874-06 Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése

Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Szóbeli
Időtartama: 45 perc

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése